Mu Custom – Khai Mở Máy Chủ Full Custom

0
271

Chúng tôi cũng muốn đảm bảo tắt Tập lệnh dán vào tường. Vì vậy, bây giờ, nếu chúng ta chạy trò chơi này và nhảy lên tường, bạn sẽ thấy chúng ta cần tiếp tục giữ phím bên trái nhưng khi chúng ta buông tay, anh ta sẽ trượt xuống tường một cách sạch sẽ.

Free 100 cho nhung Anh em thich Custom

Bây giờ chúng ta có thể thay đổi giá trị này thành một cái gì đó chậm hơn, giả sử chúng ta đã đặt giá trị này là mu ss6, nhưng bạn sẽ nhận thấy rằng khi anh ta nhảy và chạm vào tường, anh ta thực sự không dừng lại. Anh ta tiếp tục trượt xuống. Và đó là do lực kéo của trọng lực.  Mu Custom Khai Mo May Chu Full Custom