Mu Game Thu Vn – Ra mắt máy chủ HOÀNG KIM

0
124

Và sau đó hãy mở nó trong game moi ra. Bây giờ chúng ta hãy mở rộng tất cả công việc mà chúng ta đã làm và bám vào các bức tường và ghi đè một số phương pháp sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh cách chúng ta trượt xuống tường. Ở đây, chúng tôi sẽ không cần phương thức Start, vì vậy hãy xóa nó. Và ở đây, hãy sửa đổi phương pháp Cập nhật của chúng tôi để tận dụng logic cập nhật trong hành vi dính vào tường của chúng tôi. Khi chúng tôi ghi đè phương thức Update, hãy đảm bảo rằng chúng tôi cũng thực hiện lệnh gọi đến phương thức mu ss6.

Mu Game Thu Vn Ra mat may chu HOANG KIM

Tiếp theo, chúng tôi sẽ muốn thêm kỹ năng công cộng đại diện cho lượng vận tốc mà chúng tôi sẽ áp dụng cho người chơi khi anh ta trượt xuống tường. Chúng tôi sẽ đặt nó thành một phao công khai và gọi đây là kinh nghiệm. Và hãy làm cho điều đó = -5 để chúng tôi di chuyển người chơi