cách viết hợp đồng thuê xe máy chuẩn nhất

0
46

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập– Tự do – Hạnh phúc

 HỢP ĐỒNG THUÊ XE MÁY

Số: ……………………………./TXM

 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 và  Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11  đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005.

 

Hôm nay, ngày …..….. tháng  ……..năm 2020 chúng tôi gồm:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng Dịch vụ thuê xe máy với các điều khoản như sau:

>>>> xem thêm các mẫu hợp đồng thuê xe du lịch

BÊN A: (Bên cho thuê) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC TÂM VIỆT

 • Địa chỉ:  Số 26 ngõ 35 Đường Láng Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Hotline: 0373816798                                              email:thuexetamviet@gmail.com
 • Đại diện: Ông Trần Đức Thương                             Chức vụ: Giám đốc

 

Bên B  :     (Bên Thuê xe) Ông (Bà)…………………………………………………………………………………………

 • Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..
 • Điện thoại:……………………………………………….Số CMT…………………Ngày cấp…….Nơi cấp….…
 • Số điện thoại người thân:……………………………………………………………………..

–      Địa chỉ cơ quan:………………………………………………………………………………

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG THUÊ XE MÁY

Bên B đồng ý thuê của bên A một chiếc xe máy: Tên xe.Honda Airbalde   Biển số xe 30f3 045.98

Tên xe Yamaha Nouvo: 30g3 -4583.34

Tên xe. Piaggio Vesla Lx biển số: 29y7 – 098.73

Thời gian thuê: . 10 ngày

Từ……………………..ngày…………..tháng…………………..năm 2020

Đến……………………ngày……………tháng………………….năm 2020

 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHI THUÊ XE MÁY:

 • Tiền thuê xe/ngày:   ……………………………………………………………………………………………
 • Giá trị hợp đồng thuê xe:   ……………………………………………………………………………………………
 • Tiền đặt cọc:……………………………………………………………………………………………………………….

(tiền đặt cọc sẽ được bên A trả lại khi hợp đồng kết thúc nếu xe không có bất cứ tổn hại nào)

 • Kèm theo giấy tờ:……………………………………………………………………………………………..
 • Phí ship xe:……………………………………. Mũ bảo hiểm: (chiếc)…………………………………
 • Tổng số tiền Bên A đã nhận từ bên B: ……………………………………………………………………..

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên A:

 • Giao xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực. Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
 • Giao xe đúng chất lượng và thời gian.
 • Xuất hóa đơn thuê xe sau khi kết thúc hợp đồng trên 1 triệu.( nếu có yêu cầu của bên thuê).

3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên B

 • Thanh toán tiền thuê xe ngay sau khi k‎ý hợp đồng thuê xe máy.
 • Gọi điện thoại thông báo cho bên A trước 1 – 2 tiếng khi muốn trả xe. Bên A chỉ giao nhận xe tận nơi theo địa chỉ của bên B trong thời gian từ 6h sáng -18h, ngoài thời gian trên bên B giao nhận xe tại cửa hàng 35 đường Láng.
 • Chịu toàn bộ chi phí sửa xe nếu xe bị hỏng do lỗi của bên thuê (bên B).
 • Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; Bên A sẽ không hoàn lại số tiền thuê trong trường hợp bên B trả xe trước thời hạn ghi trong hợp đồng.
 • Chịu toàn bộ chi phí xăng dầu khi sử dụng xe.
 • Bên B phải tự sửa chữa nếu có xảy ra hỏng hóc nhỏ: Mất chìa khóa, thủng xăm lốp..
 • Mọi sự cố bẹp, nứt, móp méo các chi tiết cho bên A gây ra thì bên A phải mua đồ của hãng thay thế (không chấp nhận gò hàn).
 • Sau 30 ngày, bên B phải mang xe về để bên A bảo dưỡng xe định kỳ.
 • Nếu Bên B làm mất xe, phải đền bù cho bên A theo giá trị thị trường đương tương.

 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ

 • Nghiêm cấm sử dụng xe chở hàng quốc cấm, hàng lậu hay sử dụng vào mục đích mà pháp luật cấm.
 • Cấm đem xe đi cầm cố, thế chấp.
 • Cấm đi vào đường ngập nước.
 • Thời gian thuê 1 ngày được hiểu là thời gian thuê trong ngày, qua đêm, sang ngày mới sang ngày thứ 2.

Bên A có quyền:

 • Báo công an khi bên Bên B cố tình cắt đứt liên lạc với bên A
 • Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đơn phương khi bên B vi phạm những thỏa thuận trên.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG HỢP ĐỒNG THUÊ XE MÁY

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.
 • Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật.
 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.

hợp đồng thuê xe máy

MẪU HỢP ĐỒNG SỐ 2:

HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ TỰ LÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE TỰ LÁI

     Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……., tại ……………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN A: (Bên cho thuê) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC TÂM VIỆT

 • Địa chỉ:  Số 26 ngõ 35 Đường Láng Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Hotline: 0373816798                                              email:thuexetamviet@gmail.com
 • Đại diện: Ông Trần Đức Thương                             Chức vụ: Giám đốc
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………, do sở kế hoạch và đầu tư ……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….
 • Số tài khoản ngân hàng

 

Bên B  :     (Bên Thuê xe) Ông (Bà)…………………………………………………………………………………………

 • Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..
 • Điện thoại:……………………………………………….Số CMT…………………Ngày cấp…….Nơi cấp….…
 • Số điện thoại người thân:……………………………………………………………………..

–      Địa chỉ cơ quan:………………………………………………………………………………

 

Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe ôtô với những điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1.  Đặc điểm tài sản và thỏa thuận thuê xe

Bên A là chủ hợp pháp tài sản là chiếc xe ô tô có các đặc điểm sau đây:

Nhãn hiệu      : ………………………       Số loại         :  ………………

Loại xe           : ……………….               Màu Sơn : …………………

Số khung           : ……………….                Số máy           : ……………………..

Số chỗ ngồi   : ………………                 Đăng ký xe có giá trị đến ngày: ………………..

Xe ô tô có biển số ………… theo giấy đăng ký ô tô số ……… do …………….. cấp ngày ………… đăng ký lần đầu ngày ………. được mang tên………….. tại địa chỉ: …………

Giấy chứng nhận kiểm định số ……………

 

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B thuê và bên B đồng ý thuê xe ô tô trên với nội dung như sau:

Điều 1. Thời hạn thuê xe ô tô

Thời hạn thuê là ………………… (………..) từ ngày……./…../2020 đến ngày ……/……./2020

Điều 2. Mục đích thuê

Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích ………………………

Quãng đường:……………………………………………………………………………………………………

Điều 3: Giá thuê và phương thức thanh toán

 1. Giá thuê là: ………….……….VNĐ/………….(Bằng chữ: ……….. đồng trên một ………….)
 2. Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Điều 4: Phương thức giao, trả lại tài sản thuê

Hết thời hạn thuê ghi trên trên hợp đồng, Bên B phải giao trả chiếc xe ô tô trên cho Bên A. Nếu quá hạn thì bên B phải gọi điện thoại cho bên A để gia hạn hợp đồng, nếu bên A không đồng ý bên B bắt buộc phải trả lại xe cho bên A.

Điều 5: Quyền và Nghĩa vụ của Bên A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 2. a) Chuyển giao tài sản cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;
 3. b) Bảo đảm xe đi tốt không trục trặc vấn đề gì
 4. c) Có giấy công chứng hoặc các giấy tờ gốc theo đúng quy định của pháp luật
 5. Bên A có quyền sau đây:
 6. a) Nhận đủ tiền và nhận trước số tiền thuê, nhận tài sản hoặc tiền thế chấp của bên B
 7. b) Nhận lại tài sản cho thuê khi hết hạn Hợp đồng một cách trọn vẹn và đầy đủ giống như lúc bàn giao;
 8. c) Bên A có quyền Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:

– Không trả tiền thuê đúng hạn nhiều ngày liên tiếp;

– Sử dụng tài sản thuê không như thỏa thuận

– Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng, vi phạm pháp luật

– Cầm cố, Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà chưa có sự đồng ý của Bên A;

– Không lien lạc được với bên B

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền của Bên B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 2. a) phải bảo đảm tài sản ở trạng thái tốt, không sử dụng sai mục đích như đã thỏa thuận, không được cho thuê lại khi chưa có sự đồng ý của bên A, không được cầm cố
 3. b) Không tự ý sửa chữa khi chưa có sự đồng ý của bên A
 4. c) Trả đủ tiền thuê xe cho bên A theo đúng thỏa thuận bên trên.
 5. d) Bàn giao lại tài sản thuê đúng thời hạn và địa điểm ghi trong hợp đồng
 6. e) Chịu toàn bộ chi phí nếu để xẩy ra hỏng hóc, sước sát, bị phạt nguội,
 7. f) không đi vào đường ngập nước
 8. Bên B có các quyền sau đây:
 9. a) Nhận tài sản thuê theo đúng giờ, đúng ngày, đúng địa điểm như thỏa thuận
 10. b) Bên B được sử dụng chiếc xe trên theo đúng công dụng, mục đích của việc thuê tài sản;
 11. c) Bên B có quyền Đơn phương hủy việc thực hiện Hợp đồng thuê xe và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu: Bên A chậm giao tài sản theo thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B;

 

Điều 7: Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin về người chủ sở hữu chiếc xe trên này là hoàn toàn đúng sự thật;

– Nếu Bên A bỏ sót thành viên nào cùng có quyền sở hữu xe ô tô nêu trên để ký Hợp đồng này  thì Bên A ký tên/điểm chỉ trong Hợp đồng này xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

– Xe ô tô nêu trên hiện tại thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp, không bị ràng buộc d­ưới bất cứ hình thức nào bởi các giao dịch đang tồn tại  như: Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn vào doanh nghiệp hay bất kỳ một quyết định nào của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền nhằm hạn chế quyền định đoạt của Bên A;

– Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong bản Hợp đồng này;

 1. Bên B cam đoan:
 2. Những thông tin pháp nhân, nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê;
 4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 5. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 6. Hai bên cam đoan:

– Các bên cam kết mọi giấy tờ về nhân thân và tài sản đều là giấy tờ thật, cấp đúng thẩm quyền, còn nguyên giá trị pháp lý và không bị tẩy xóa, sửa chữa. Nếu sai các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật kể cả việc mang tài sản chung, riêng để đảm bảo cho lời cam đoan trên.

– Nếu có thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện dẫn đến Hợp đồng vô hiệu (kể cả vô hiệu một phần) thì các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Tại thời điểm ký kết, các bên hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cam đoan đã biết rõ về nhân thân và thông tin về những người có tên trong Hợp đồng này.

Điều 8: Điều khoản chung về việc thuê xe máy

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản trên

Trong khi thực hiện hợp đồng, hai bên chủ động thông báo những vướng mắc và giải quyết khó khăn nảy sinh. Nếu không tự giải quyết được thì đưa đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. bên nào có lỗi, bên đó phải chịu mọi phí tổn

– Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

 

Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN CHO THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)