Lịch trình nhà xe Văn Minh Nghệ An đi Hà Nội

0
808

Nhà xe văn minh được biết đến là một trong những nhà xe uy tín hàng đầu tại Nghệ An. Đúng với cái tên Văn Minh thì chất lượng phục vụ cũng như về xe thì nhà xe văn minh là một trong những nhà xe tốt nhất và cũng là nhà xe được người dân nghệ an tin tưởng và lựa chọn để di chuyển nhất.

Lịch trình nhà xe Văn Minh nghệ An

Lộ trình: T.P Vình – Nghệ An – T. P Thanh Hóa – Bỉm Sơn – Q.L1 – Ninh Bình – QL.10 – Pháp Vân- Cầu Giẽ – Hà Nội

Giá vé: 245.000VNĐ

Số điện thoại liên hệ:19006467

Tuyến Tp Vinh – Nghệ An đi Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội:

Tp Vinh đi: 09h30′ / 10h30′ / 12h00′ / 23h00′

Bx Mỹ Đình về: 10h10′ / 12h05′ / 13h00′ / 21h30′ / 22h00′ / 22h30′

Tuyến Tp Vinh – Nghệ An đi Bến xe Nước Ngâm – Hà Nội:

Tp Vinh đi: 08h15′ / 11h30 / 14h20′ / 22h30′ / 22h45′ / 23h00′

Bx Nước Ngâm về: 08h30′ / 09h30′ / 10h40′ / 12h00′ / 13h30′ / 18h00′ / 21h00′ / 22h10′ / 23h00′

Tuyến Tp Vinh – Nghệ An đi Bx Yên Nghĩa – Hà Nội:

Tp Vinh đi: 08h00′ / 22h30′

Bx yên Nghĩa về: 11h00′ / 21h15′

Tuyến Tp Vinh – Nghệ An đi Bx Gia Lâm – Hà Nội:

Tp Vinh đi: 10h00′ / 21h30′

Bx Gia Lâm về: 10h00′ / 21h30′

1.2 Từ Cửa Lò – Nghệ An đi Hà Nội

Giá vé: 245.000VNĐ

Số điện thoại liên hệ: 19006467

Tuyến Cửa Lò – Nghệ An đi Bx Mỹ Đình – Hà Nội:

Cửa Lò đi: 9h30′ / 11h00′ /22h00′

Bx Mỹ Đình về: 10h10′ / 12h05′ / 13h00′ / 21h30′ / 22h30′

Tuyến Cửa Lò – Nghệ An đi Bx Nước Ngầm – Hà Nội:

Cửa Lò đi: 13h20′ / 22h10/22h20

Bx Nước Ngầm về: 08h30′ / 10h30′ / 11h30′ / 12h35 / 13h25/ 14h35/ 15h30/ 17h05/ 21h30/ 22h50/ 23h00′

2. Tuyến xe Văn Minh từ Hà Tĩnh đi Hà Nội

Lộ trình:  T.P Hà Tĩnh – Bến xe Hà Tĩnh – Nghệ An – Thanh Hóa – Ninh Bình – Hà Nam – Hà Nội

Giá vé: 245.000VNĐ

Số điện thoại liên hệ: 19006467

Tuyến Hà Tĩnh đi Bx Mỹ Đình – Hà Nội:

Hà Tĩnh đi: 08h00′

Bx Mỹ Đình về: 22h00′

Tuyến Hà Tĩnh đi Bx Nước Ngầm – Hà Nội:

Hà Tĩnh đi: 06h 45′ / 8h00 / 10h00′ / 12h00′ / 12h30 / 14h10 / 15h15 / 21h30′ / 21h20′

Bx Nước Ngâm về: 09h30′ / 12h00′ / 18h00′ / 21h00′ / 22h10′

Tuyến Hà Tĩnh đi Bx Yên Nghĩa  – Hà Nội:

Hà Tĩnh đi: 06h30′ / 21h05′

Bx Yên Nghĩa về: 11h00′ / 21h15′

Tuyến Hà Tĩnh đi Bx Gia Lâm – Hà Nội:

Hà Tĩnh đi: 08h 30′ / 12h30 / 21h 00′

Bx Gia Lâm về: 10h 00′ / 21h 30′