Tiếng anh ngành kế toán là gì? Có bao nhiêu loại kế toán

0
237
Mặc cho doanh nghiệp trong nước hay trong nước và nước ngoài, kế toán luôn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động và hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu đầy đủ về khái niệm kế toán, đặc biệt là kế toán tiếng Anh là gì? Những vị trí nào có trong hoạt động kế toán ngày nay?
kế toán tiếng Anh là gì 01
Ảnh Bepro.vn

Kế toán tiếng anh là gì?
Trong tiếng Anh, kế toán chính là Kế toán. Theo đó, kế toán có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng theo Luật Kế toán Việt Nam 2003, Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế và tài chính trong các số liệu sau. kiến thức về giá trị, đối tượng và thời gian làm việc. Ở các vị trí khác nhau, kế toán sẽ đảm nhận các công việc khác nhau. Nói chung, công việc của một kế toán viên sẽ bao gồm những điều sau đây:
Tạo một bản ghi các hoạt động tài chính của bạn và kiểm tra hồ sơ kế toán của tổ chức của bạn.
Tài liệu của tất cả các hoạt động tài chính có liên quan.
Xử lý dữ liệu kế toán để lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp để quản lý.
Phân tích tình hình tài chính, chi phí, ngân sách, doanh thu của công ty, tư vấn cho lãnh đạo …
Khái niệm vị trí kế toán liên quan

Kế toán trưởng – Kế toán trưởng
Kế toán trưởng là một vị trí cho các chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt có khả năng tổ chức công việc kế toán trong phạm vi trách nhiệm của họ. Theo đó, kế toán trưởng sẽ được bổ nhiệm làm trưởng phòng kế toán tổng hợp của các tổ chức, doanh nghiệp, v.v., và sẽ là người phụ trách, chỉ đạo và cố vấn trưởng cho lãnh đạo chiến lược tài chính và tài chính, toán học cho các doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và điều chỉnh các công việc mà kế toán đã thực hiện sao cho hợp lý nhất.

Kế toán tổng hợp – Kế toán tổng hợp
Kế toán tổng hợp là vị trí ghi chú và kế toán tổng hợp được ghi nhận trên tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính theo giá trị của doanh nghiệp. Theo đó, kế toán tổng hợp sẽ thực hiện các hoạt động kế toán theo chế độ hiện hành để cung cấp cho Ban giám đốc Công ty dữ liệu chi tiết nhất về tình hình tài chính của công ty.

Kế toán thuế – Kế toán thuế
Vị trí kế toán thuế thực hiện các giao dịch kinh tế phát sinh tại các doanh nghiệp liên quan đến căn cứ thuế, báo cáo thuế hoặc nghĩa vụ hoàn thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

Kế toán phải trả – Kế toán phải trả
Vị trí này được hiểu là người thực hiện các khoản thu và thanh toán trong công ty khi công ty cần thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Khi khách hàng thực hiện thanh toán, họ có thể trực tiếp đến công ty thanh toán cho phòng tiếp theo hoặc cũng có thể thanh toán qua ngân hàng.

Kế toán tiền lương – Kế toán Paymaster
Kế toán tiền lương là vị trí của kế toán, họ sẽ chịu trách nhiệm trả lương dựa trên các yếu tố cơ bản như bảng chấm công, bảng theo dõi công việc, ghi chú ngoài giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp đồng, danh sách phụ cấp chi tiết … để lập bảng lương, chế độ lương và bảo hiểm xã hội cho mọi nhân viên kinh doanh hợp lý nhất.

Kế toán khoản phải thu – Kế toán khoản phải thu
Kế toán công nợ là vị trí liên quan đến các khoản phải thu và các khoản phải trả. Theo đó, quản lý nợ tốt không chỉ là một yêu cầu mà còn là một vấn đề thiết yếu ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Tùy thuộc vào loại hình, đặc điểm của sản xuất và kinh doanh, quy mô, công nghệ, trình độ quản lý trong doanh nghiệp, một bộ máy kế toán phù hợp sẽ được tổ chức. Tổ chức kế toán các khoản nợ sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán bán hàng – Kế toán bán hàng
Kế toán bán hàng là một trong những vị trí đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, vị trí này chịu trách nhiệm ghi lại tất cả các công việc liên quan đến hoạt động bán hàng như ghi hóa đơn bán hàng, ghi lại chi tiết doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng, sổ chi tiết bán hàng và các sản phẩm được bán cho hóa đơn chứng từ, báo cáo bán hàng liên quan đến quy định .. .

Kế toán kho – Kế toán kho
Kế toán kho là một trong những vị trí kế toán làm việc tại kho hàng hóa và nguyên liệu của doanh nghiệp. Họ sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc lập hóa đơn chứng từ và theo dõi chi tiết hàng hóa trong kho bao gồm cả tình hình nhập, xuất và kiểm kê hóa đơn và chứng từ với dữ liệu thực tế do Thủ kho gửi. tăng, giảm thiểu rủi ro và tổn thất cho doanh nghiệp. Kế toán kho (còn gọi là kế toán theo dõi hàng tồn kho) là một trong những vị trí kế toán từng bộ phận hoạt động (cùng với kế toán doanh thu, kế toán tiền lương, kế toán thanh toán, …) làm việc tại kho hàng hóa và nguyên liệu trong doanh nghiệp; chịu trách nhiệm chính.

Xem thêm profile bepro.vn:
https://www.pinterest.com/keotoanbepro/