Hệ thống bất động sản nước ngoài hoạt động như thế nào ?

0
337

Hầu hết các nước đều có hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ liên quan đến bất động sản, đất đai, giao dịch bất động sản, các hoạt động dịch vụ về bất động sản, nhưng không có nước nào có Luật Kinh doanh bất động sản, cụ thể là: Phi-líp-pin thì có Luật mua bán bất động sản, Ma-lai-xi-a có luật về mua bán đất đai, In-đô-nê-xi-a thì có luật đất đai điều tiết cả các nội dung liên quan đến mua bán bất động sản và các dịch vụ trong kinh doanh bất động sản, Hàn Quốc có Luật cấp phép hành nghề môi giới bất động sản và khai báo giao dịch bất động sản, Úc và Newzealand có Luật môi giới bất động sản, Hà Lan có Luật về giao dịch bất động sản, Mỹ thì có luật về cấp phép hành nghề bất động sản, Anh Quốc thì có Luật Đăng ký đất đai và Luật về người môi giới bất động sản, Thụy Điển có Luật về môi giới bất động sản, Liên bang Đức thì có Luật Đăng ký địa chính,…

 

  1. Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh

– Về khái niệm #bất_động_sản_era_Town: Các nước đều quy định bất động sản gồm đất đai và các công trình xây dựng trên đất không di chuyển được;

– Về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh: Các nước đều coi bất động sản là loại tài sản hàng hóa, được giao dịch trên thị trường, trừ một số loại bất động sản thuộc sở hữu nhà nước, làm trụ sở cơ quan nhà nước, phục vụ cho an ninh, quốc phòng là không được đưa vào kinh doanh,..

  1. Về quyền sở hữu bất động sản và phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài

– Về sở hữu bất động sản: Các nước hiện nay đều cho phép người nước ngoài được sở hữu bất động sản ở nước mình, không chỉ được sở hữu các công trình xây dựng #era_town trong các dự án do họ đầu tư mà được mua bán, sở hữu nhà ở như công dân nước sở tại, kể cả Trung Quốc là nước có chế độ chính trị tương tự như nước ta;

– Về đầu tư kinh doanh bất động sản: Trước đây, ở hầu hết các nước thường có sự khác biệt trong việc đầu tư kinh doanh bất động sản giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, nói chung là hạn chế người nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đặc biệt là các nước có nền kinh tế chậm phát triển, những nước có nền kinh tế kế hoạch hóa, bao cấp nhiều của nhà nước thể hiện rõ là ở các nước Đông Âu và Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay với xu thế hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa về thương mại, các nước đều mở cửa, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên đất nước mình, kể cả việc đầu tư thông qua hình thức mua bán #chungcueratown.

Nói chung, các nước không hạn chế người nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều được phép và có quyền bình đẳng như nhau, miễn là phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Thậm chí một số nước còn rất thông thoáng trong các thủ tục hành chính để kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản.

Nguồn tham khảo góp ý gủi về :

Phòng kinh doanh Era Town Đức Khải

Địa chỉ : 15B Nguyễn Lương Bằng,P.Phú Mỹ,Quận 7,HCM

Email : info@era-town.com